fbpx Skip to main content

Privatlivspolitik

Sidst opdateret den 19. november 2023
Gældende fra 19. november 2023

Denne fortrolighedspolitik beskriver politikkerne for Copenhagen Optical, Hovedvagtsgade 4, 1103 København, Danmark, e-mail: hello@filip.gl, telefon: +4541319947, vedrørende indsamling, brug og videregivelse af dine oplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores hjemmeside ( https://cphoptical.com/ ). (”Tjenesten”). Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten giver du samtykke til indsamling, brug og videregivelse af dine oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke samtykker i det samme, bedes du ikke få adgang til eller bruge Tjenesten.

Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid uden forudgående varsel til dig og vil offentliggøre den reviderede fortrolighedspolitik på Tjenesten. Den reviderede politik træder i kraft 180 dage efter, at den reviderede politik er offentliggjort i Tjenesten, og din fortsatte adgang til eller brug af Tjenesten efter denne tid vil udgøre din accept af den reviderede fortrolighedspolitik. Vi anbefaler derfor, at du med jævne mellemrum gennemgår denne side.

Vi tager databeskyttelse alvorligt

Copenhagen Optical behandler personoplysninger som en del af den daglige drift og har vedtaget denne privatlivspolitik for at informere dig om vores databehandlingsaktiviteter og hvordan det involverer dine personoplysninger som kunde, leverandør, forretningspartner, jobansøger eller bruger af vores hjemmeside.

Vi sikrer retfærdig og transparent databehandling

Copenhagen Optical sikrer, at databehandlingen sker i overensstemmelse med loven. Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, informerer vi dig om de data, vi behandler om dig, og til hvilket formål.

Hvis vi indsamler data om dig fra en anden part, som en leverandør, offentlig myndighed eller forretningspartner, informerer vi dig inden for 10 dage efter, at vi har opnået dine personoplysninger. Vi informerer dig også om årsagen til indsamlingen af dataene og den retlige grund, der gør det muligt for os at opnå dine personoplysninger.

 

DATABEHANDLING

Vi bruger denne type data om dig

Vi bruger data om dig til at forbedre vores service og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi indsamler, kan omfatte:

  • Navn
  • Adresse og e-mail-adresse
  • Telefonnummer
  • IP-adresse
  • CV-oplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til specifikke formål

Vi indsamler og opbevarer dine data til specifikke formål. Det gør vi for at:

  • Opfylde din anmodning om tjenester fra Copenhagen Optical
  • Administrere dit engagement med os
  • Overholde lovgivning eller andre kontraktmæssige krav.

Vi behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun dine data, hvis de er relevante og nødvendige for at opfylde de ovennævnte formål. Før vi behandler dine personoplysninger, sørger vi for at minimere mængden af data, vi behandler om dig. Det kan også være bestemt ved lov, hvilken type data der kræves at blive indsamlet og opbevaret.

Korrekte og opdaterede oplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Da vores service afhænger af, at dine data er nøjagtige og opdaterede, beder vi dig om at informere os om relevante ændringer i dine data. Du kan til enhver tid kontakte os på info@copenhagenoptical.dk eller sende en e-mail til din Copenhagen Optical-kontakt angående dette.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opnå de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik, eller så længe det er bestemt af gældende lovgivning. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, der dannede grundlag for vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data, eller når vi er under en juridisk forpligtelse til at begrænse opbevaringen af dine data.

Vi har et juridisk grundlag for at behandle dine personoplysninger

I de fleste situationer indhenter vi dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger til de ovenfor beskrevne formål, medmindre vi har et andet juridisk grundlag for at indhente det. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. Hvis vi skal bruge dine personoplysninger til et andet formål end det oprindeligt angivne, vil vi informere dig om det nye formål og bede om dit samtykke, før vi begynder databehandlingen.

I andre situationer anvender vi et andet juridisk grundlag for databehandlingen, herunder den kontrakt, du har underskrevet med os, lovgivning eller vores legitime forretningsinteresse i at behandle personoplysninger. Sidstnævnte anvendes kun, hvis vores forretningsinteresse kan forfølges uden at forstyrre dine grundlæggende rettigheder og friheder.

Vi kan dele dine data med tredjeparter

Vi deler personoplysninger inden for Copenhagen Optical Group og med nogle tjenesteudbydere. Dette kan medføre overførsel af dine data til tredjelande uden for EU/EØS. E-mails, der indeholder personoplysninger, sendes som krypterede for at beskytte overførslen af e-mailkorrespondance og sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine data.

 

BEHANDLINGSSIKKERHED

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler for informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler og processer for informationssikkerhed/it-sikkerhed, som indeholder instruktioner og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive ødelagt, tabt eller ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod adgang fra uautoriserede personer. Vi har etableret procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og overvågning. For at undgå tab af data tager vi regelmæssigt backup af vores datasæt. Vi sikrer også beskyttelse og fortrolighed og ægthed af dine data ved udelukkende og globalt at bruge autoriserede e-mail-systemer (Microsoft Office 365) til opbevaring og transport af data. Vi vil underrette dig om eventuelle sikkerhedsbrud, der medfører en høj risiko for dig, så hurtigt som muligt.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til adgang til dine personoplysninger

Du har ret til når som helst at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. På anmodning vil vi også informere dig om, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager data om dig. Du kan også få indsigt i de data, vi behandler om dig. Adgang kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatliv, erhvervshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du har ret til at få rettet eller slettet unøjagtige personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og informere os om unøjagtighederne og, hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi være forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til, kan du anmode om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser. Når du kontakter os med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og hvis ja, implementerer ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi sørge for at stoppe behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at få overført dine personoplysninger til en anden tjenesteudbyder

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os baseret på dit samtykke eller som en del af en kontrakt. Du har også ret til at overføre dine personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger under visse betingelser. Hvis du anmoder om, at vi begrænser behandlingen af alle eller nogle af dine personoplysninger, kan dette resultere i, at vi ikke længere kan fortsætte med at levere tjenester til dig, da disse tjenester kan kræve behandling af personoplysninger, der er omfattet af din anmodning om begrænsning.

Du har ret til ikke at være genstand for en beslutning baseret på automatisk behandling

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på en sådan måde, at det resulterer i automatiske beslutninger, herunder profilering, som har juridiske virkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig.

Udøvelse af dine rettigheder

Vi vil bestræbe os på at imødekomme enhver anmodning fra dig om at udøve dine rettigheder som registreret. Vi vil svare på din anmodning uden unødige forsinkelser.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores databehandlingsaktiviteter, eller for at udøve dine rettigheder som registreret, kan du kontakte os på nedenstående kontaktinformationer.

Klage

Hvis du oplever unøjagtig eller ulovlig databehandling hos Copenhagen Optical, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktinformationer.

I Danmark har du ret til at sende en anmeldelse til Datatilsynet. Anmeldelsen kan sendes via e-mail eller via deres hjemmeside. Læs om anmeldelsesprocessen her: Anmeld en overtrædelse (datatilsynet.dk)

 

 

Kontaktinformation

Adresse:
Hovedvagtsgade 4
1103 København K

Telefon:
70444090

E-mail:
info@kbhoptik.dk